Lymfedém je lymfatický otok části měkkých tkání těla, nejčastěji se vyskytuje na končetinách. Jedná se o poruchu drenážní funkce lymfatických cév, kdy v postižené oblasti dochází k hromadění tekutiny v mezibuněčném prostoru. Ta při delším trvání lymfostázy  způsobuje právě lymfédem.

Primární lymfedém vzniká při kongenitálním nevyvinutí lymfatických cév či uzlin. Příčina sekundárního lymfedému je způsobena poškozením lymfatických cév či uzlin ozářením, infekcí, nádorem, traumatem nebo chirurgicky.

Základem léčby lymfedému je komplexní dekongestivní terapie, skládající se ze 4 pilířů:

Lymfatická drenáž – přístrojová a manuální, kompresivní terapie, podpůrná pohybová a dechová cvičení, péče o kůži a režimová opatření.